Crynodeb o’r cwrs

Nod y cymhwyster hwn yw datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sy’n ofynnol ar gyfer dysgwyr sydd eisoes yn gweithio, neu eisiau gweithio, mewn rôl oruchwylio mewn stiwardio, digwyddiadau gwylwyr, diogelwch a gwirfoddoli.

Bydd y dysgwyr yn ymdrin â:
• Helpu i reoli gwrthdaro.
• Cyfrannu at waith y tîm.
• Paratowch ar gyfer digwyddiadau gwylwyr.
• Delio â damweiniau ac argyfyngau.
• Rheoli mynediad, allanfa a symudiad pobl mewn digwyddiadau gwylwyr.
• Monitro gwylwyr a delio â phroblemau torf ac argyfyngau.
• Cefnogi’r defnydd effeithlon o adnoddau yn ogystal â rheoli eich datblygiad proffesiynol eich hun.
• Rheoli gwybodaeth ar gyfer gweithredu.
• Rheoli a chadw pobl mewn digwyddiad gwylwyr i weithredu gan yr heddlu.
• Gweithio gydag eraill i wella gwasanaeth cwsmeriaid.