Diploma BTEC Lefel 2 mewn Cerddoriaeth (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Byddwch chi’n datblygu sgiliau technegol i gynhyrchu a hyrwyddo cerddoriaeth, ennill dealltwriaeth o rolau o fewn y diwydiant cerddoriaeth drwy brosiectau a gwella’ch gwybodaeth ddamcaniaethol o’r pwnc. Byddwch chi’n cael eich addysgu drwy gydol y cwrs gan dîm o ddarlithwyr sy’n gweithio’n broffesiynol yn y diwydiant cerddoriaeth y tu allan i’r coleg. Wrth wraidd y cwrs, bydd cyfle i berfformio, fel unigolion ac o fewn ensembles yng Nghanolfan Celfyddydau Nidum a adeiladwyd i bwrpas. Bydd cyfle hefyd i gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol bywiog a gynigir gan yr Academi Cerddoriaeth. Mae’r rhain yn cynnwys cerddorfa, band swyddogaeth, band jazz, grwp lleisiol a theithiau cyngerdd i Ewrop.

  • Gofynion Mynediad

    2 TGAU Gradd C neu uwch. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu dethol drwy gyfrwng cyfweliad a chlyweliad. Bydd y meini prawf yn cwmpasu diddordeb a phrofiad o ran cerddoriaeth yn ogystal â chlyweliad ar offeryn neu lais tua safon Lefel 3.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn galluogi’r Dysgwr i gamu ymlaen i Ddiploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Cerddoriaeth.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

1 year