Diploma BTEC Lefel 2 Teithio a Thwristiaeth (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Yn ystod y flwyddyn, byddwch chi’n astudio unedau craidd pwysig a fydd yn rhoi sail dda i chi o ran dysgu sut mae busnesau teithio a thwristiaeth yn gweithredu, yn eich cyflwyno i bwysigrwydd y DU fel cyrchfan gwyliau a pham mae gwasanaethau cwsmeriaid rhagorol yn hollbwysig i lwyddiant sefydliadau. Bydd unedau arbenigol yn dangos i chi sut mae atyniadau ymwelwyr yn cael eu datblygu a byddwch chi’n dysgu am effaith trychinebau naturiol, terfysgaeth a ffactorau eraill sy’n effeithio ar dwristiaeth yn fyd-eang. Bydd eich astudiaethau yn yr ystafell ddosbarth yn cael eu hategu gan ymweliadau ag atyniadau a chyrchfannau eraill, lle byddwch yn gwrando ar straeon pobl sy’n gweithio yn y diwydiant; bydd hyn yn gyfle i chi ofyn cwestiynau a dysgu mwy am y diwydiant.

  • Gofynion Mynediad

    Bagloriaeth Cymru Sylfaen - Llwyddiant/Llwyddiant* a detholiad priodol o gymwysterau TGAU, Graddau A*-E.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus yn caniatáu i chi gamu ymlaen i’r cwrs BTEC Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth. Fel arall, gallech chi gael cyflogaeth mewn sefydliad teithio a thwristiaeth.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Afan

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd