Diploma BTEC Lefel 2 Teithio a Thwristiaeth (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Diploma Lefel 2 BTEC mewn Teithio a Thwristiaeth yn gwrs addysg bellach amser llawn, blwyddyn wedi’i gynllunio i’ch cyflwyno i’r ffordd y mae busnesau teithio a thwristiaeth yn gweithredu.

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb yn y diwydiant gwyliau a hamdden, y cydnabyddir yn eang mai hwn yw’r diwydiant sector gwasanaethau masnachol mwyaf yn y byd. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Rheoli Twristiaeth Busnes (BTM).

Rhagwelir y bydd swyddi yn y sector teithio yn tyfu, ynghyd â’r galw am swyddi graddedigion, a bydd y rhaglen hon yn darparu sgiliau trosglwyddadwy i chi a fydd yn eich paratoi ar gyfer astudio yn y dyfodol, byd gwaith ym maes teithio a thwristiaeth a thu hwnt.

Yn ogystal ag egwyddorion sylfaenol y diwydiant, byddwch yn dysgu am bwysigrwydd y DU fel cyrchfan i dwristiaid a phwysigrwydd gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i lwyddiant sefydliadau. Ategir dysgu ystafell ddosbarth gan ymweliadau ag atyniadau twristaidd a chyrchfannau perthnasol eraill, a darlithoedd gwadd gan arbenigwyr yn y diwydiant sy’n darparu enghreifftiau o’r byd go iawn o sut mae’r diwydiant yn gweithredu.

 • Gofynion Mynediad

  Bagloriaeth Cymru Sylfaen - Llwyddiant/Llwyddiant* a detholiad priodol o gymwysterau TGAU, Graddau A*-E.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn caniatáu ichi symud ymlaen i Ddiploma Lefel 3 BTEC mewn Teithio a Thwristiaeth.

  Fel arall, fe allech chi geisio cyflogaeth mewn disgyblaethau teithio a thwristiaeth, gan gynnwys staff maes awyr, criw caban, asiant teithio, gweithio mewn atyniadau ymwelwyr, cynrychiolydd tramor, neu gynllunio a marchnata digwyddiadau.

 • Costau Ychwanegol

  Efallai y bydd costau ychwanegol cysylltiedig â chwrs ar gyfer eitemau fel, ond heb fod yn gyfyngedig i, werslyfrau, deunydd ysgrifennu, argraffu, ac ymweliadau addysgol dros nos.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Afan

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd