Diploma lefel 3 BTEC mewn Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Sifil) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs lefel 3 hwn, yn cwmpasu ystod o waith adeiladu a modiwlau peirianneg sifil gan gynnwys iechyd, diogelwch a lles, arolygu safleoedd, adeiladwaith cynaliadwy a Mathemateg a Gwyddoniaeth a deunyddiau

Bydd y cwrs Lefel 3 hwn yn bodloni anghenion y rhai sy’n anelu at yrfa broffesiynol neu dechnegol mewn adeiladwaith a pheirianneg sifil. Mae’r cwrs yn cynnig llwybr i gyflogaeth amser llawn o fewn y diwydiant, ac mae hefyd yn llwybr dilyniant llwyddiannus i brentisiaethau lefel uwch a chyrsiau addysg uwch. Gall hyn gwmpasu rhaglenni statws gradd llawn mewn prifysgol neu mae’n bosibl parhau yng Ngrŵp Colegau NPTC drwy astudio’r Dystysgrif Genedlaethol Uwch

Mae’r cyfleoedd gyrfa yn y sector adeiladwaith a pheirianneg sifil yn ddiddiwedd, yn cynnwys proffesiynau megis; Pensaernïaeth, Pensaernïaeth Fewnol, Gwasanaethau Peirianneg Adeiladu, Arolygu Meintiau, Rheoli Safleoedd ac Arolygu Adeiladau. Mae’r galwedigaethau technegol a phroffesiynol yn y sector yn symud yn gyflym ac maent yn heriol. Gallech fod yn rhan o’r broses o weld prosiect yr holl ffordd o’r cam dylunio i’r gwaith adeiladu a chwblhau. Gallai’r prosiectau hyn gynnwys datblygu ac adeiladu pontydd, twneli, ffyrdd, rheilffyrdd, argaeau, adeiladau mawr, prosiectau arfordirol, gorsafoedd ynni yn ogystal â safleoedd ynni adnewyddol newydd.

Rydym yn disgwyl y bydd ein myfyrwyr yn cael eu cyflogi ar sail ran-amser. Mae’r cwrs wedi’i strwythuro fel bod cyflawni g waith rhan-amser ar yr un pryd yn realistig, ac mae’n dal i adael amser i gwblhau gwaith Coleg gartref.

Mae asesu’n digwydd ar ffurf profion cyfnodol yn ystod y cwrs, aseiniadau ac ymarferion ymarferol.

 • Gofynion Mynediad

  5 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg Gradd A* - C

 • Rhagolygon Gyrfa

  prentisiaethau technegol neu broffesiynol ar lefel 3 a 4.

  Addysg Uwch

  HNC Lefel 4 mewn Adeiladwaith a'r Amgylchedd Adeiledig.

  HNC Lefel 4 mewn Adeiladwaith a'r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Sifil).

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

2 flwyddyn

Ffioedd

Bl1 - £956

Bl2 £800

Dyddiau/Amseroedd

Castell-nedd

Bl1 – Maw, 9yb-7yh

Bl2 -Iau, 9yb-7yh

Y Drenewydd

I’w Gyh