Crynodeb o’r cwrs

Cwrs rhan amser un diwrnod yr wythnos dros 2 flynedd, sy’n cyfateb i 2 Safon Uwch. Mae’r cwrs wedi’i gynllunio i alluogi ymgeiswyr llwyddiannus i symud ymlaen i Dystysgrif Genedlaethol Uwch Lefel 4 mewn Peirianneg