Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Peirianneg (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa gyffrous mewn Peirianneg? A fyddech chi’n hoffi mynd i faes dylunio cynnyrch, awyrofod, gweithgynhyrchu, electroneg, peirianneg drydanol, neu’r diwydiant cerbydau fel arweinydd prosiect neu ddylunydd? Ydych chi eisiau mynd ymlaen i astudio ar lefel prifysgol neu gael cyflogaeth ar lefel technegydd? Byddwch yn astudio cyfuniad o waith theori, theori cynhwysol a phynciau ymarferol ar draws amrywiaeth eang o bynciau. Mae’r modiwlau’n cynnwys: Egwyddorion a Chymwyseddau Mecanyddol; Egwyddorion Trydanol ac Electronig; Mathemateg ar gyfer Technegwyr Peirianneg; Dylunio Peirianneg; Nodweddion a Chymwyseddau Deunyddiau Peirianneg; Defnyddio Systemau Mecanyddol mewn Peirianneg; Iechyd a Diogelwch mewn Peirianneg; Egwyddorion a Chymwyseddau Mecaneg Hylifau; Peirianneg Darlunio ar gyfer Technegwyr.

Cwrs Blwyddyn 1 = Diploma 90 credyd. Cwrs Blwyddyn 2 = 90 credyd pellach yn darparu cyfanswm o 180 credyd mewn Diploma Estynedig

 • Gofynion Mynediad

  5 gradd TGAU A*-C gan gynnwys Saesneg, mathemateg, gwyddoniaeth a 2 o’r canlynol: Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Peirianneg gydag MM cyffredinol, clod mewn Mathemateg ar gyfer Peirianneg a TGAU mathemateg gradd C / 4 neu uwch, mae lefel dda o bresenoldeb, prydlondeb, ymddygiad ac ymrwymiad yn ofynnol hefyd.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gall myfyrwyr barhau â’u hastudiaethau yn y Brifysgol neu gael cyflogaeth a pharhau i astudio ar sail rhyddhau am ddiwrnod neu gael Prentisiaeth Fodern wedi’i noddi gyda chyflogwr sy’n cymryd rhan.

 • Manylion y cwrs

  Cymhwyster: Diploma Uwch Lefel Tri EAL mewn Peirianneg

 • Asesiad

  Gall myfyrwyr barhau â’u hastudiaethau neu gael cyflogaeth a pharhau i astudio ar sail rhyddhau am ddiwrnod neu gael Prentisiaeth Fodern wedi’i noddi gyda chyflogwr sy’n cymryd rhan. Hefyd gall y rhai sydd wedi llwyddo i gwblhau’r cwrs hwn barhau i addysg uwch, fel prentisiaethau gradd, Tystysgrif Genedlaethol Uwch neu Ddiploma Cenedlaethol Uwch.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

Mae hwn yn gwrs blwyddyn llawn amser (Medi 2019 - Mehefin 2019)

Ffioedd

Bl1 - £996
Bl2 - £800

Dyddiau/Amseroedd

I’w gyh, 9yb-8.30yh