Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Sifil) (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs Adeiladu a Pheirianneg Sifil hwn yn gwrs lefel uwch lle astudir amrywiaeth o fodiwlau adeiladwaith, gan gynnwys iechyd, diogelwch a lles, arolygon safle, adeiladu cynaliadwy a mathemateg, gwyddoniaeth a deunyddiau mewn adeiladwaith a’r amgylchedd adeiledig.

  • Gofynion Mynediad

    Bagloriaeth Genedlaethol Cymru a chymwysterau TGAU pwnc penodol yn unol â gofynion.

  • Rhagolygon Gyrfa

    HNC Lefel 4 mewn Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig, HNC Lefel 4 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Sifil), HNC Lefel 4 mewn Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig (Mesur Meintiau).

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd