Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Cerddoriaeth gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn galluogi dysgwyr i ennill profiad a sgiliau mewn amrywiaeth o arbenigeddau cerddoriaeth boblogaidd. Mae’r cwrs lefel 3 hwn yn gyfwerth â 3 chymhwyster Safon Uwch. Os ydych chi’n gerddor dawnus ac ymroddgar sy’n hoffi pob agwedd ar gerddoriaeth, dyma’r cwrs i chi. Mae gennym adran gerddoriaeth fywiog yma yn y coleg, sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol sy’n gysylltiedig â cherddoriaeth megis ensemble jazz, band digwyddiadau, cerddorfa, canu dramor a llawer mwy.

  • Gofynion Mynediad

    5 TGAU Graddau A*-C neu uwch gan gynnwys Saesneg. Cymhwyster Lefel 2 mewn pwnc priodol.Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu dethol drwy gyfrwng cyfweliad a chlyweliad. Bydd y meini prawf yn cwmpasu diddordeb a phrofiad o ran cerddoriaeth yn ogystal â chlyweliad ar offeryn neu lais tua safon Lefel 5.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd y cymhwyster hwn yn helpu dysgwyr i gamu ymlaen i gyrsiau lefel uwch e.e. Diploma Cenedlaethol Uwch a chyrsiau Gradd, a’u paratoi ar gyfer gwaith ym meysydd cerddoriaeth boblogaidd, perfformio, addysg cerddoriaeth, therapi cerddoriaeth a rheoli cerddoriaeth.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

2 years