Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Dawns gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs wedi’i gynllunio i ddarparu hyfforddiant arbenigol, cysylltiedig â gwaith ym maes dawns, trwy amrywiaeth o unedau gan gynnwys; egwyddorion coreograffi g, datblygu/ cymhwyso technegau bale clasurol, tap, jazz, cynnal a chadw’r corff, symudedd wrth berfformio, dawnsio cymunedol ac agweddau damcaniaethol ar ddawns. Fel rhan o Gwmni Dawns One Vision, dylai myfyrwyr fod yn gweithio tuag at gael gyrfa yn y diwydiant dawns, theatr gerdd neu gelfyddydau perfformio. Os yw myfyrwyr eisiau dysgu mewn amgylchedd cyffrous, bywiog a llawn her lle mae canolbwyntio arnyn nhw’u hunain fel dawnsiwr unigol

  • Gofynion Mynediad

    5 TGAU Graddau A*- C gan gynnwys Saesneg. Cymhwyster Lefel 2 priodol. Cyfweliad. Byddai profiad blaenorol ym maes dawns yn ddelfrydol iawn a dylai myfyrwyr ddangos diddordeb mewn hyfforddiant fel dawnswr aml-dalentog. Rhaid dangos parodrwydd i gymryd rhan mewn gweithgareddau dawnsio allgyrsiol gyda Chwmni Dawns LIFT yn ôl y galw.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Hyfforddiant Dawns Galwedigaethol, Therapydd Symud, Anthropolegydd, Dawnsiwr, Coreograffydd, Cyfarwyddwr, Gweinyddwr Dawns, Athro neu Ymchwilydd.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd