Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Dawns gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Dawns yn gwrs addysg bellach amser llawn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn dawns neu yn y diwydiant dawns ehangach.

Mae’r cwrs wedi’i gynllunio i ddarparu hyfforddiant arbenigol, cysylltiedig â gwaith mewn dawns, trwy amrywiaeth o ddisgyblaethau dawns, gan roi sgiliau y gellir eu trosglwyddo i’r byd go iawn i fyfyrwyr ac maent yn drosglwyddadwy i ymarfer dawns stiwdio a chlyweliadau ar gyfer dawns mewn addysg uwch / cyflogaeth.

Mae pob myfyriwr yn hyfforddi fel rhan o Gwmni Dawns One Vision ac yn gweithio tuag at gyflawni gyrfa yn y diwydiant dawns, theatr gerdd neu’r celfyddydau perfformio. Mae myfyrwyr presennol a blaenorol wedi cymryd rhan mewn gweithdai gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Cwmni Dawns Richard Alston, Cwmni Dawns Rambert, Trinity Laban ac wedi mynychu dosbarthiadau dawns yn Pineapple Dance Studios. Mae llawer o fyfyrwyr yn hyfforddi gyda National Youth Dance Wales ac yn symud ymlaen yn llwyddiannus i lefelau uwch o hyfforddiant dawns a theatr gerdd ar ôl cwblhau’r cwrs.

Os yw myfyrwyr eisiau dysgu mewn amgylchedd cyffrous, bywiog a heriol lle mae canolbwyntio arnyn nhw eu hunain fel artistiaid dawns unigol yn apelio, yna dyma’r cwrs gorau iddyn nhw.

 • Gofynion Mynediad

  5 TGAU A * -C gan gynnwys Saesneg. Cymhwyster Lefel 2 perthnasol, ynghyd â chyfweliad ac adolygiad cychwynnol pythefnos yn y coleg. Mae profiad dawns blaenorol yn ddymunol iawn a dylai fod gan fyfyrwyr ddiddordeb mewn hyfforddi fel dawnsiwr amlddisgyblaethol.

  Mae ymrwymiad i weithgareddau dawns allgyrsiol ar y cyd â Chwmni Dawns LIFT, Cynhyrchu Dawns Nadolig a Gwyl Ddawns yr Haf yn orfodol.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae'r llwybr dilyniant cydnabyddedig ar gwrs dawns lefel uwch naill ai mewn sefydliadau dawns galwedigaethol neu yn y brifysgol. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae myfyrwyr wedi symud ymlaen i; Ysgol Ddawns Gyfoes y Gogledd, Laban y Drindod, Canolfan Stiwdio Llundain, Shock Out, Academi Urdang, Ysgol Addysg y Celfyddydau, Celfyddydau Theatr Laine, Coleg Adar, a Dance Addict. Hefyd mae myfyrwyr wedi symud ymlaen i; Prifysgol Roehampton, Prifysgol Middlesex, Prifysgol Swydd Gaerloyw, Prifysgol Bath Spa, Prifysgol Chichester, Prifysgol Swydd Bedford a Phrifysgol Cymru'r Drindod Saint David.

  Mae gan raddedigion cwrs ragolygon cyflogaeth ledled y diwydiannau dawns a'r celfyddydau creadigol, gan gynnwys; therapydd symud, dawnsiwr, coreograffydd, athro dawns, seicolegydd dawns a Newyddiadurwr dawns.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r cwrs hwn yn adlewyrchu hyfforddiant dawns ledled y DU, mewn diwydiant lle mae gwaith caled, talent ac awydd i lwyddo yn hynod bwysig.

  Mae unedau cwrs yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i; Coreograffi Dawns Jazz / Theatr Gerdd / Tap Dawns, Dawns Gyfoes, Dawns Fasnachol, Bale Clasurol a Byrfyfyrio Dawns.

  Yn ogystal, gall myfyrwyr ddewis astudio naill ai Dawns Bagloriaeth Uwch a / neu Ddawns Safon Uwch ochr yn ochr â'u cwrs BTEC.

 • Asesiad

  Byddwch yn dysgu trwy ddosbarthiadau dawns a addysgir yn rheolaidd, sy'n adlewyrchu'r diwydiant, yn alwedigaethol ac yn arwain y sector, wedi'u canoli'n helaeth ar waith cwrs perfformiad ymarferol ac wedi'i ategu gan werthusiadau ysgrifenedig ac adolygu sgiliau. Mae'r holl weithgareddau a addysgir yn canolbwyntio ar ystod o ddisgyblaethau dawns gan gynnwys: Bale; Jazz; Tap; Cyfoes; Byrfyfyr; Perfformiad; Masnachol; Theatr Ddawns; Gweithdy Dawns; Dawns Theatr Gerdd.

  Mae'r asesiad yn seiliedig i raddau helaeth ar berfformiad ymarferol ac wedi'i ategu gan werthusiadau ysgrifenedig gydag adolygiadau. Mae'r cwrs yn rhoi cyfle i bob myfyriwr berfformio mewn pum noson asesu trwy gydol y flwyddyn academaidd.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd y costau'n amrywio. Bydd costau ychwanegol cysylltiedig â chwrs ar gyfer gweithdai dawns, gwisg ddawns, gwisgoedd ac ymweliadau dawns addysgol.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd