Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Cwrs amser llawn lle y bydd myfyrwyr yn mynychu’r coleg am 4 diwrnod yr wythnos gyda phrofiad gwaith perthnasol mewn busnes priodol. Mae’r cwrs yn cwmpasu amrywiaeth o fodiwlau gan gynnwys rheoli a chynhyrchu da byw, rheoli cnydau a phorfeydd, cynnal a chadw ystadau, gweithrediadau peiriannau a materion busnes ac ariannol.

  • Gofynion Mynediad

    Bagloriaeth Genedlaethol Cymru a chymwysterau TGAU pwnc penodol yn unol â gofynion.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mae rhagolygon ardderchog i gamu ymlaen i AU neu gyflogaeth berthnasol ar ôl cwblhau’r cwrs hwn.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd