Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Nod pobl sy’n gwneud chwaraeon yw perfformio ar eu gorau ar y diwrnod cystadlu. Mae’r cwrs hwn yn ceisio edrych ar berfformiad chwaraeon o ongl wyddonol ac yn astudio’r holl brif bynciau a fydd yn effeithio ar ansawdd perfformiad chwaraeon. Gall myfyrwyr ddefnyddio’r wybodaeth hon i wella eu potensial eu hunain a photensial pobl eraill y maent yn eu hyfforddi. Bydd unedau’n cynnwys: ffisioleg chwaraeon ac ymarfer corff, seicoleg chwaraeon ac ymarfer corff, profi ffitrwydd, anafiadau chwaraeon, dadansoddi perfformiad chwaraeon, chwaraeon unigol/tîm, maeth chwaraeon a thylino chwaraeon ac ymarfer corff.

  • Gofynion Mynediad

    Cymwysterau TGAU pwnc penodol yn unol â gofynion a/neu gymhwyster Lefel 2 mewn Chwaraeon neu Wasanaethau Cyhoeddus. Mathemateg neu Saesneg neu’r ddau bwnc yn ddelfrydol.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mae’r cwrs yn gyfle i weithio ym maes gwyddor chwaraeon, sy’n ehangu o hyd, lle mae mwy a mwy o weithwyr proffesiynol cymwys yn cael eu defnyddio gan yr holl brif sefydliadau a chlybiau chwaraeon. Hefyd, gall myfyrwyr gamu ymlaen i HND mewn Chwaraeon (Hyfforddiant a Datblygu Chwaraeon).

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Bannau Brycheiniog - 01686 614400

Hyd y cwrs

2 years