Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Chwaraeon (Llwybrau Datblygu, Hyfforddint a Ffitrwydd) gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Chwaraeon (Datblygu, Hyfforddi a Ffitrwydd) yn gwrs delfrydol i wella eich gwybodaeth ddamcaniaethol ynghylch llawer o themâu chwaraeon a chwaraeon, gan gynnwys cadw’n heini a bod yn hyfforddwr.

Byddwch yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol fel pêl foli, tenis, lacrosse, a rygbi yn ogystal â mynd ar drywydd awyr agored gan gynnwys syrffio, canwio a beicio mynydd.

Ymhlith yr unedau mae: Anatomeg a ffisioleg, hyfforddiant a rhaglennu ffitrwydd, profi ffitrwydd, maeth chwaraeon a hyfforddi chwaraeon. Mae cymwysterau ychwanegol yn cynnwys Gwobr Arweinwyr Chwaraeon, Cymorth Cyntaf a Hyfforddwyr Campfa L2.

Byddwch yn datblygu eich sgiliau a’ch rhinweddau wrth hyfforddi, arwain a threfnu digwyddiadau trwy weithio ochr yn ochr â llawer o’n partneriaid, cynnal gwyliau a gweithio gyda selogion chwaraeon ifanc. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus (SPS).

 • Gofynion Mynediad

  TGAU pwnc-benodol yn unol â chais a / neu Gymhwyster Lefel 2 mewn Chwaraeon neu Wasanaethau Cyhoeddus. Mathemateg neu TGAU Saesneg neu'r ddau yn ddymunol.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gall myfyrwyr symud ymlaen i gyrsiau Gradd Addysg Uwch neu Radd Sylfaen mewn Hyfforddi a Pherfformio Chwaraeon yn NPTC.

  Bydd y cymhwyster hwn hefyd yn caniatáu mynediad i ddiwydiant, y gwasanaethau cyhoeddus a meysydd eraill sy'n gysylltiedig â chwaraeon.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Academi Chwaraeon Llandarcy

Coleg Bannau Brycheiniog

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd