Crynodeb o’r cwrs

Mae Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Chwaraeon (Datblygu, Hyfforddi a Ffitrwydd) yn gwrs delfrydol i wella eich gwybodaeth ddamcaniaethol ynghylch llawer o themâu chwaraeon a chwaraeon, gan gynnwys cadw’n heini a bod yn hyfforddwr.

Byddwch yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol fel pêl foli, tenis, lacrosse, a rygbi yn ogystal â mynd ar drywydd awyr agored gan gynnwys syrffio, canwio a beicio mynydd.

Ymhlith yr unedau mae: Anatomeg a ffisioleg, hyfforddiant a rhaglennu ffitrwydd, profi ffitrwydd, maeth chwaraeon a hyfforddi chwaraeon. Mae cymwysterau ychwanegol yn cynnwys Gwobr Arweinwyr Chwaraeon, Cymorth Cyntaf a Hyfforddwyr Campfa L2.

Byddwch yn datblygu eich sgiliau a’ch rhinweddau wrth hyfforddi, arwain a threfnu digwyddiadau trwy weithio ochr yn ochr â llawer o’n partneriaid, cynnal gwyliau a gweithio gyda selogion chwaraeon ifanc. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus (SPS).