Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Chwaraeon (Llwybrau Datblygu, Hyfforddint a Ffitrwydd) gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae hwn yn gwrs delfrydol i wella’ch gwybodaeth ddamcaniaethol am themâu chwaraeon wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol megis pêl-foli, tenis, lacrós, rygbi a gweithgareddau awyr agored fel syrfio, canwio a beicio. Mae unedau yn cynnwys: Anatomeg a ffisioleg, hyfforddiant ffitrwydd, profi ffitrwydd, maeth chwaraeon a hyfforddiant chwaraeon. Bydd cymwysterau ychwanegol yn cynnwys CSLA, cymorth cyntaf a CYQ L2. Byddwch chi’n datblygu’ch sgiliau a’ch rhinweddau o ran hyfforddi, arwain a threfnu gwyliau/twrnameintiau drwy weithio ochr yn ochr â llawer o sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl ifanc sy’n frwdfrydig am chwaraeon.

  • Gofynion Mynediad

    Cymwysterau TGAU pwnc penodol yn unol â gofynion a/neu gymhwyster Lefel 2 mewn Chwaraeon neu Wasanaethau Cyhoeddus. Mathemateg neu Saesneg neu’r ddau bwnc yn ddelfrydol.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Gall myfyrwyr gamu ymlaen i gyrsiau Gradd Addysg Uwch yn Academi Chwaraeon Llandarcy gan gynnwys HND mewn Gwasanaethau Cyhoeddus yn ein Campws Llandarcy. Mae’r cymhwyster hwn hefyd yn cynnig llwybr i’r diwydiant chwaraeon, gwasanaethau cyhoeddus a meysydd eraill sy’n gysylltiedig â chwaraeon.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd