Crynodeb o’r cwrs

Mae Diploma Estynedig Lefel 3 UAL Dylunio Cynhyrchu ar gyfer Teledu, Ffilm a Theatr yn gwrs Addysg Bellach Llawn Amser a ddyluniwyd ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb yn y dechnoleg a’r prosesau sy’n sail i deledu modern, cynhyrchu ffilm a pherfformio digwyddiadau Celfyddydau Creadigol. Rydym yn cynnig ystod o arbenigeddau gan gynnwys; celf golygfaol, adeiladu setiau, adeiladu gwisgoedd, gwneud propiau, dylunio set a gwisgoedd a cholur a gwallt i berfformwyr.

Byddwch yn dilyn cyflwyniad eang i’r arbenigeddau ac yn cael cyfle i gymryd rhan mewn astudiaeth fawr ar ddiwedd pob blwyddyn. Yn ystod y cwrs cewch gyfle i ymgysylltu â’r ystod eang ac amrywiol o raglenni perfformio.

Y cyfuniad o leoliadau, gweithdai, lleoedd adeiladu, stiwdios dylunio, technolegau llwyfan a gweithdai. Mae hwn wedi’i leoli yn adran y Celfyddydau Creadigol, Gweledol a Pherfformio (CVP).