Diploma FDQ Lefel 1 mewn Sgiliau Pobi yn y Diwydiant Bwyd (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer dysgwyr sy’n ystyried gweithio mewn amgylchedd cynhyrchu bwyd. Mae’n gyfle i ddysgwyr ddatblygu sgiliau a gwybodaeth ymarferol uwch mewn ystod eang o dechnegau yn y diwydiant bwyd, yn yr achos hwn, y diwydiant pobi. Mae’r cymhwyster yn cynnig cymysgedd unigryw o unedau gwybodaeth sy’n rhoi sylw i wybodaeth am y diwydiant bwyd a menter busnes. Mae’n gymhwyster cyflenwol a fydd yn cefnogi datblygiad unigol ar gyfer cymwysterau medrusrwydd mewn Sgiliau Pobi yn y Diwydiant Bwyd ac ar gyfer Prentisiaethau.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd