Diploma FfCCh Lefel 2 mewn Gwaith Brics (Galwedigaethau Trywel) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma/NVQ Lefel 2 mewn Gosod Brics yn gwrs rhan amser sydd wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sy’n gweithio fel gosodwr brics yn y diwydiant adeiladu.

  • Asesiad

    Asesiad ymarferol, arholiadau unedau, asesu ar y safle.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Canolfan Adeiladwaith Abertawe - 01639 648120

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Coleg Bannau Brycheiniog - 01686 614400

Hyd y cwrs

2 flwyddyn

Ffioedd

Bl1 - £853

Bl2 - £698

Dyddiau/Amseroedd

Abertawe, Iau neu Gwe, 9yb-6:30yh

Bannau Brycheiniog, Castell-nedd, Y Drenewydd – I’w Gyh