Diploma FfCCh Lefel 2 mewn Gwaith Coed ar Fainc (Galwedigaethau Pren) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma/NVQ Lefel 2 mewn Gwaith Saer Mainc yn gwrs rhan-amser sydd wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sy’n gweithio fel Saer yn y diwydiant adeiladwaith.

Mae’r cwrs hwn yn eich galluogi i ddysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth fel saer mainc ac mae’n cwmpasu’r sgiliau canlynol: sefydlu a gweithredu llif cylch, cynhyrchu manylion gosod ar gyfer  cynhyrchion gwaith saer mainc, cynhyrchu cynhyrchion gwaith saer mainc.

  • Gofynion Mynediad

    Diploma Lefel 1 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mae'r cymhwyster hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n dymuno gweithio fel saer cymwysedig yn y diwydiant adeiladwaith.

  • Asesiad

    Asesiad ymarferol, arholiadau uned, asesiad ar y safle.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Canolfan Adeiladwaith Abertawe - 01639 648120

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Coleg Bannau Brycheiniog - 01686 614400

Hyd y cwrs

2 flwyddyn

Ffioedd

Bl1 - £827

Bl2 - £672

Dyddiau/Amseroedd

Castell-nedd, Abertawe – Gwe neu Fer, 9yb-6:30yh

Bannau Brycheiniog, Y Drenewydd – I’w Gyh, 9yb-6:30yh