Diploma FfCCh Lefel 2 mewn Peintio ac Addurno (Galwedigaethau Addurnol) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae cwrs Diploma Lefel 2 FfCCh mewn Paentio ac Addurno (Galwedigaethau Addurnol) yn gwrs addysg bellach dwy flynedd, rhan amser, sydd wedi’i gynllunio i’ch paratoi chi ar gyfer gwaith fel paentiwr ac addurnwr proffesiynol – dewis gwych o ran gyrfa. Mae’r sector adeiladu yn ffynnu ac fel gweithiwr proffesiynol hyfforddedig mae gennych opsiynau:

 • gweithio fel contractwr yn y sector domestig, masnachol neu ddiwydiannol, neu
 • dechrau eich busnes eich hun

Beth fyddaf yn ei ddysgu?

Mae hwn yn gwrs uwch, sy’n datblygu eich sgiliau fel paentiwr ac addurnwr proffesiynol.

Byddwch yn canolbwyntio ar feysydd arbenigol fel:

 • Gorffeniadau addurnol.
 • Taenu chwistrell cyfaint mawr.
 • Gorchuddion wal arbenigol (a drud!) megis lincrusta (y defnyddiwyd ei orchuddion wal yn y Titanic) a finylau llydan (ar gyfer adeiladau diwydiannol).
 • Sgiliau goruchwylio i’ch paratoi chi ar gyfer rôl fwy cyfrifol yn y gweithle.
 • Offer mynediad: sgaffaldiau, sgaffaldiau symudol, grisiau, trestlau ac ysgolion.
 • Paratoi arwynebau: Golchi, rhwbio â llaw yn ogystal â dulliau mecanyddol, a llenwi.
 • Gosod Haenau gyda brwsh, chwistrell a rholer.
 • Gosod gorchuddion wal: papur leinio, naddion pren, mwydion boglynnog a phatrymog, finyl, wedi’i bastio ymlaen llaw, hesian, lincrusta, finyl diwydiannol ac ati.
 • Addurno arbenigol: graeanu, marmori a lliw toredig.
 • Stensilio
 • Iechyd a Diogelwch

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

2 flwyddyn

Ffioedd

Fl1 - £833

Fl2 - £678

Dyddiau/Amseroedd

Castell-nedd – Iau, 9yb-6:30yh

Y Drenewydd – I’w Gyh, 9yb-6:30yh