Diploma FfCCh Lefel 2 mewn Plastro (Galwedigaethau Trywel) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae cwrs Diploma Lefel 2 FfCCh mewn Plastro (Galwedigaethau Trywel) yn gwrs lefel broffesiynol, sy’n ddelfrydol os ydych chi’n awyddus i ddatblygu eich sgiliau fel plastrwr.

Byddwch yn dysgu am yr ochr fwy cymhleth i blastro, gan gynnwys waliau crwm mewnol ac allanol, yn ogystal â cholofnau gosod a gorffeniadau addurnol. Byddwch hefyd yn ffurfio bwâu a mowldiau addurnol i’w gosod ar eich asesiadau.

Beth fyddaf yn ei astudio?

 • Iechyd, diogelwch a lles mewn adeiladu a diwydiannau cysylltiedig
 • Dadansoddi gwybodaeth dechnegol, meintiau a chyfathrebu ag eraill
 • Dadansoddi’r diwydiant adeiladu a’r amgylchedd adeiledig
 • Defnyddio deunyddiau plastro i gynhyrchu arwynebau mewnol cymhleth
 • Defnyddio proses rendro i gynhyrchu arwynebau mewnol cymhleth
 • Paratoi a chysylltu mowldiau sefydlog
 • Gofynion Mynediad

  Diploma Lefel 1 mewn Plastro

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol i'r rheiny sydd am weithio fel Peintiwr ac Addurnwr uwch yn y diwydiant adeiladwaith.

 • Asesiad

  Asesiad ymarferol, arholiadau unedau, asesu ar y safle.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Canolfan Adeiladwaith Abertawe - 01639 648120

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

2 flwyddyn

Ffioedd

Bl1 - £827

Bl2 - £672

Dyddiau/Amseroedd

Maw neu Wen, 9yb-6:30yh