Diploma FfCCh Lefel 3 mewn Gwaith Brics (Galwedigaethau Trywel) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Brics wedi’i gynllunio i adeiladu ar eich profiad a’ch sgiliau blaenorol a’ch paratoi chi ar gyfer y diwydiant ar lefel fedrus iawn. Bydd hefyd yn rhoi cipolwg i chi ar rôl oruchwylio a rheoli.

Mae’r Diploma wedi’i ddatblygu’n benodol i’w gyflwyno mewn amgylchedd hyfforddi gan ddefnyddio amodau ffug ac mae’r prawf/profion wedi’u seilio arnoch chi’n dangos yr hyn y gallwch ei wneud fel unigolyn drwy gwblhau’r holl ofynion ar gyfer y cymhwyster.

Dyma gynnwys y rhaglen:

 • Iechyd a Diogelwch.
 • Defnyddio Gwybodaeth a Thechnegau Cyfathrebu Manylach gan gynnwys Cyfrifiadau – Lefel 3.
 • Gwybodaeth Fanylach am Ddulliau a Thechnoleg Adeiladu – Lefel 3.
 • Dehongli Dyluniadau Gweithio a Gosod Strwythurau Cerrig – Lefel 3.
 • Gwaith Brics Strwythurol ac Addurnol Uwch – Lefel 3.
 • Atgyweirio a Chynnal Strwythurau Cerrig – Lefel 3.
 • Strwythurau Cerrig Cymhleth Uwch – Lefel 3.
 • Mae’r Diploma Lefel 3 wedi’i gynllunio gyda phwyslais ar sgiliau uwch, gan eich galluogi chi i weithio a gweithredu’n effeithiol ar lefel uwch yn y diwydiant.
 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae'r cymhwyster hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n ystyried gweithio fel gosodwr brics cymwysedig yn y diwydiant adeiladwaith.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Canolfan Adeiladwaith Abertawe - 01639 648120

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Coleg Bannau Brycheiniog - 01686 614400

Hyd y cwrs

1 flwyddyn

Ffioedd

£837

Dyddiau/Amseroedd

I’w Gyh, 9yb-6:30yh