Diploma FfCCh Lefel 3 mewn Gwaith Coed ar Fainc (Galwedigaethau Pren) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma/NVQ Lefel 3 mewn Gwaith Saer Mainc yn gwrs rhan-amser wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sy’n gweithio fel Saer Mainc yn y diwydiant adeiladwaith.

  • Gofynion Mynediad

    Diploma/NVQ Lefel 2 mewn Gwaith Saer Mainc.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mae'r cymhwyster hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rheiny sy'n dymuno gweithio fel Saer Mainc uwch yn y diwydiant adeiladwaith

  • Asesiad

    Asesiad ymarferol, arholiadau uned, asesiad ar y safle.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Canolfan Adeiladwaith Abertawe - 01639 648120

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Coleg Bannau Brycheiniog - 01686 614400

Hyd y cwrs

1 flwyddyn

Ffioedd

£795

Dyddiau/Amseroedd

Castell-nedd, Abertawe – Iau, 9yb-6:30yh

Bannau Brycheiniog, Y Drenewydd –  I’w Gyh, 9yb-6:30yh