Diploma FfCCh Lefel 3 mewn Gwaith Saer ac Asiedydd (Galwedigaethau Pren) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Ar y lefel hon, byddwch yn dysgu sgiliau uwch naill ai mewn gwaith coed ar safle, saernïaeth ar fainc neu saernïaeth ffitio siopau.

Mae’r Diploma Lefel 3 Gwaith Coed ar Safle yn caniatáu i chi ddysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sy’n ofynnol ar gyfer cyflogaeth a/neu ddilyniant gyrfa mewn Gwaith Coed ar Safle.

Mae’n cynnwys y sgiliau canlynol:

 • Cyflawni prosesau gosod lloriau a thoeau am y tro cyntaf
 • Cyflawni prosesau gosod am yr eildro
 • Cyflawni prosesau gosod toeau a grisiau am y tro cyntaf
 • Cyflawni prosesau gosod drysau dwbl a mowldiau am yr eildro
 • Gosod a defnyddio peiriannau sefydlog a chludadwy
 • Mae’r Diploma Lefel 3 Saernïaeth ar Fainc yn caniatáu i chi ddysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sy’n ofynnol ar gyfer cyflogaeth a/neu ddilyniant gyrfa mewn Saernïaeth ar Fainc.

Mae’n cynnwys y sgiliau canlynol:

 • Gosod a defnyddio peiriannau sefydlog a chludadwy
 • Gwneud drysau a fframiau ffurfiedig
 • Gwneud grisiau gyda throeon
 • Mae’r Diploma Lefel 3 Saernïaeth Ffitio Siopau yn caniatáu i chi ddysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sy’n ofynnol ar gyfer cyflogaeth a/neu ddilyniant gyrfa mewn Saernïaeth ar Fainc.

Mae’n cynnwys y sgiliau canlynol ar Lefel 3:

 • Gosod a defnyddio peiriannau sefydlog a chludadwy
 • Gwneud cynnyrch saernïaeth mewnol ar gyfer ffitio siopau
 • Gwneud cynnyrch saernïaeth allanol ar gyfer ffitio siopau
 • Gofynion Mynediad

  Diploma/NVQ Lefel 2 mewn Gwaith Coed.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae'r cymhwyster hwn yn ddelfrydol i'r rheiny sy'n dymuno gweithio fel saer coed cymwysedig uwch yn y diwydiant adeiladwaith.

 • Asesiad

  Asesiad ymarferol, arholiadau unedau, asesiad ar y safle.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Canolfan Adeiladwaith Abertawe - 01639 648120

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Coleg Bannau Brycheiniog - 01686 614400

Hyd y cwrs

1 flwyddyn

Ffioedd

£797

Dyddiau/Amseroedd

Castell-nedd, Abertawe – Iau, 9yb-6:30yh

Bannau Brycheiniog, Y Dreneyydd –  I’w Gyh, 9yb-6:30yh