Diploma FfCCh Lefel 3 mewn Peintio ac Addurno (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae bod yn Baentiwr ac Addurnwr proffesiynol yn ddewis gwych o ran gyrfa. Mae’r sector adeiladu yn ffynnu ac fel gweithiwr proffesiynol hyfforddedig mae gennych opsiynau:

 • gweithio fel contractwr yn y sector domestig, masnachol neu ddiwydiannol, neu
 • dechrau eich busnes eich hun

Beth fyddaf yn ei ddysgu?

Mae hwn yn gwrs uwch, sy’n datblygu eich sgiliau ymhellach fel paentiwr ac addurnwr proffesiynol.

Byddwch yn canolbwyntio ar feysydd arbenigol fel:

 • Gorffeniadau addurnol.
 • Taenu chwistrell cyfaint mawr.
 • Gorchuddion wal arbenigol (a drud!) megis: lincrusta (y defnyddiwyd ei orchuddion wal yn y Titanic) a finylau llydan (ar gyfer adeiladau diwydiannol).
 • Sgiliau goruchwylio i’ch paratoi chi ar gyfer rôl fwy cyfrifol yn y gweithle.
 • Offer mynediad: sgaffaldiau, sgaffaldiau symudol, grisiau, trestlau ac ysgolion.
 • Paratoi arwynebau: Golchi, rhwbio â llaw yn ogystal â dulliau mecanyddol, a llenwi.
 • Gosod Haenau gyda brwsh, chwistrell a rholer.
 • Gosod gorchuddion wal: papur leinio, naddion pren, mwydion boglynnog a phatrymog, finyl, wedi’i bastio ymlaen llaw, hesian, lincrusta, finyl diwydiannol ac ati.
 • Addurno arbenigol: graeanu, marmori a lliw toredig.
 • Stensilio
 • Iechyd a Diogelwch
 • Gofynion Mynediad

  Diploma/NVQ Lefel 2 mewn Peintio ac Addurno.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol i'r rheiny sydd am weithio fel Peintiwr ac Addurnwr uwch yn y diwydiant adeiladwaith.

 • Asesiad

  Asesiad ymarferol, arholiadau unedau, asesu ar y safle

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

1 flwyddyn

Ffioedd

£795

Dyddiau/Amseroedd

Castell-nedd – Iau, 9yb-6:30yh

Y Drenewydd – I’w Gyh, 9yb-6:30yh