Diploma FfCCh Lefel 3 mewn Plastro (Galwedigaethau Trywel) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae cwrs Diploma Lefel 3 FfCCh mewn Plastro (Galwedigaethau Trywel) yn gwrs lefel broffesiynol, sy’n ddelfrydol os ydych chi’n awyddus i barhau i ddatblygu eich sgiliau fel plastrwr ar lefel uwch.

Byddwch yn dysgu am yr ochr fwy cymhleth i blastro, gan gynnwys waliau crwm mewnol ac allanol, yn ogystal â cholofnau gosod a gorffeniadau addurnol. Byddwch hefyd yn ffurfio bwâu a mowldiau addurnol i’w gosod ar eich asesiadau.

Beth fyddaf yn ei astudio?

  • Iechyd, diogelwch a lles mewn adeiladu a diwydiannau cysylltiedig
  • Dadansoddi gwybodaeth dechnegol, meintiau a chyfathrebu ag eraill
  • Dadansoddi’r diwydiant adeiladu a’r amgylchedd adeiledig
  • Defnyddio deunyddiau plastro i gynhyrchu arwynebau mewnol cymhleth
  • Defnyddio proses rendro i gynhyrchu arwynebau mewnol cymhleth
  • Paratoi a chysylltu mowldiau sefydlog

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Canolfan Adeiladwaith Abertawe - 01639 648120

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

1 flwyddyn

Ffioedd

£813

Dyddiau/Amseroedd

I’w Gyh, 9yb-6:30yh