Diploma Lefel 1 City & Guilds mewn Teils Wal a Llawr (QCF) (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs teilsio wal a llawr hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd am ddilyn gyrfa mewn teilsio waliau a lloriau.

Mae teils wal a llawr yn gosod teils ar y waliau ac yn gosod teils ar loriau adeiladau gan gynnwys ysbytai, canolfan siopa, pyllau nofio, adeiladau diwydiannol neu ystafelloedd ymolchi a cheginau.

Mae teils fel arfer yn gweithio gyda chynhyrchion cerameg, porslen a naturiol gan gynnwys marmor, gwenithfaen, llechi a theracota. Maent hefyd yn dilyn cynlluniau a luniwyd gan bensaer, adeiladwr neu ddylunydd.

 • Gofynion Mynediad

  Bydd myfyrwyr yn cael cyfweliad cyn dechrau ar eu cwrs i sicrhau eu bod yn cael eu gosod ar y lefel gywir.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gall cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus arwain at naill ai Diploma lefel 2 neu brentisiaeth teilsio wal a llawr.

 • Modiwlau’r cwrs

  Ar y cwrs hwn byddwch yn astudio:

  • Sut i ddefnyddio offer ac offer teilsio waliau a llawr e.e. offer torri, trywel a lefelau

  • Sut i baratoi waliau a lloriau cyn teilsio

  • Y gwahanol fathau o deils sydd ar gael a sut i'w trwsio gan ddefnyddio'r gludyddion a'r growtiau cywir

  • Sut i osod lloriau a waliau gan gynnwys gwaith patrymog a sut i osod teils ar yr ardaloedd hyn

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd