Diploma Lefel 1 mewn Gosod Brics (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma Lefel 1 mewn Bricsio yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn sydd wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno gweithio fel briciwr yn y diwydiant adeiladu. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig (CBE).

Bydd y cwrs yn eich helpu i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth sy’n hanfodol i’r diwydiant adeiladu. Byddwch yn astudio sgiliau crefft gosod briciau ymarferol, gwybodaeth am swyddi a thechnegau masnach, dehongli lluniadau adeiladu a chyfrifo deunyddiau a chostio. Bydd cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru hefyd yn cael eu cyflwyno yn ystod y cwrs.

Anogir pob dysgwr i gymryd rhan mewn Cystadlaethau Sgiliau fel ffordd o wella eu gallu ymarferol a datblygu sgiliau lefel uwch. Mae llawer o ddysgwyr yr Ysgol yn cynrychioli’r Coleg mewn Cystadlaethau Sgiliau ar lefel ranbarthol, Gymraeg a’r DU ac mae’r Ysgol yn mwynhau llawer o lwyddiant o ganlyniad i gyflawniadau’r Dysgwyr.

Rydym yn cael ein cydnabod yn barhaus am ragoriaeth mewn nifer o feysydd gan gynnwys; gwaith brics, gwaith saer a gwaith saer, plastro ac astudiaethau technegol a phroffesiynol. Mae gennym gysylltiadau sefydledig â nifer o gyflogwyr ac mae llawer o’n Dysgwyr yn symud ymlaen i Brentisiaethau neu Addysg Uwch ar ôl cwblhau eu rhaglen astudio.

  • Gofynion Mynediad

    Dim gofynion mynediad ffurfiol (cyfweliad).

  • Rhagolygon Gyrfa

    Gellid ennill Diploma NVQ Lefel 2 mewn Galwedigaethau Trywel yn eich gweithle neu gallwch chi fynd ymlaen i ennill Diploma Lefel 2 mewn gosod brics a chael cyflogaeth berthnasol yn y diwydiant adeiladu.

  • Costau Ychwanegol

    Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Canolfan Adeiladwaith Abertawe

Coleg Bannau Brycheiniog

Coleg Y Drenewydd

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd