Diploma Lefel 1 mewn Gosod Brics (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y cwrs ymarferol hwn yn eich helpu i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth sy’n hollbwysig i gael swydd yn y diwydiant adeiladu. Byddwch yn astudio sgiliau crefft gosod brics ymarferol, gwybodaeth am y swydd a thechnegau’r grefft, dehongli darluniau adeiladu a chyfrifo deunyddiau a chostio. Bydd cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru yn cael eu darparu yn ystod y cwrs hefyd.

  • Gofynion Mynediad

    Dim gofynion mynediad ffurfiol (cyfweliad).

  • Rhagolygon Gyrfa

    Gellid ennill Diploma NVQ Lefel 2 mewn Galwedigaethau Trywel yn eich gweithle neu gallwch chi fynd ymlaen i ennill Diploma Lefel 2 mewn gosod brics a chael cyflogaeth berthnasol yn y diwydiant adeiladu.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Bannau Brycheiniog

Canolfan Adeiladwaith Abertawe

Coleg Y Drenewydd

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd