Diploma Lefel 1 mewn Gosodiadau Trydanol (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer dysgwyr sydd am ennill y wybodaeth a’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen ar gyfer gwneud gosodiadau trydanol. Mae’r cymhwyster yn rhoi sylw i bob math o dasgau sylfaenol a gwybodaeth sy’n sail i osodiadau trydanol.

  • Gofynion Mynediad

    Bagloriaeth Cymru Sylfaen - Llwyddiant/Llwyddiant* a detholiad priodol o gymwysterau TGAU, Graddau A*-D.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mae’n galluogi dysgwyr i gamu ymlaen i’r cymhwyster canlynol: Diploma Lefel 2 mewn Gosodiadau Trydanol (Adeiladau ac Adeileddau).

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd - 01686 614200

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

1 year