Diploma Lefel 1 mewn Gwaith Coed ac Asiedydd (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Ar gyfer unrhyw un sydd am gael swydd ym maes Saernïo. Mae’r cwrs ymarferol hwn yn gysylltiedig â gwaith a byddwch yn dysgu trwy gwblhau profion hyfforddi ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig a phrofion ar-lein. Mae’r cwrs wedi’i strwythuro o gwmpas Bagloriaeth Cymru ac mae wedi’i gynllunio i fod yr un mor hygyrch a pherthnasol i ddysgwyr 16-19 oed, neu ddysgwyr aeddfed, gyda neu heb brofiad.

  • Gofynion Mynediad

    Dim gofynion mynediad ffurfiol (cyfweliad).

  • Rhagolygon Gyrfa

    Ar ôl cwblhau’r cwrs, gallwch fynd ymlaen i astudio Diploma Lefel 2 – Diploma NVQ.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Coleg Y Drenewydd

Canolfan Adeiladwaith Abertawe

Coleg Bannau Brycheiniog

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd