Diploma Lefel 1 mewn Peintio ac Addurno (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs peintio ac addurno hwn yn cynnwys elfennau ymarferol a theori. Cynhelir y sesiynau ymarferol mewn gweithdy pwrpasol a rhoddir yr hyfforddiant gan hyfforddwyr/aseswyr cymwys sy’n dod o gefndir Adeiladu. Mae gwersi theori, gan gynnwys sgiliau hanfodol, yn darparu gwybodaeth a dealltwriaeth bwysig i gefnogi sesiynau hyfforddi ymarferol.

  • Gofynion Mynediad

    Dim gofynion mynediad ffurfiol (cyfweliad).

  • Rhagolygon Gyrfa

    Diploma NVQ Lefel 2 mewn Peintio ac Addurno (gyda chyflogaeth mewn lleoliad gwaith) neu gallwch chi gamu ymlaen i Ddiploma Lefel 2 mewn Peintio ac Addurno a chyflogaeth berthnasol yn y diwydiant adeiladu.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd