Diploma Lefel 1 mewn Peintio ac Addurno (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae cwrs Peintio ac Addurno Lefel 1 yn cynnwys elfennau ymarferol a theori. Dyluniwyd y cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn dod yn arlunydd neu’n addurnwr.

Cynhelir sesiynau ymarferol mewn gweithdy â chyfarpar llawn a rhoddir hyfforddiant gan hyfforddwyr / aseswyr cymwys sydd â chefndir masnach adeiladu. Mae gwersi theori, gan gynnwys sgiliau hanfodol, yn darparu gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol bwysig i gefnogi sesiynau hyfforddi ymarferol.

Anogir pob dysgwr i gymryd rhan mewn Cystadlaethau Sgiliau fel ffordd o wella eu gallu ymarferol a datblygu sgiliau lefel uwch. Mae llawer o ddysgwyr yr Ysgol yn cynrychioli’r Coleg mewn Cystadlaethau Sgiliau ar lefel ranbarthol, Gymraeg a’r DU ac mae’r Ysgol yn mwynhau llawer o lwyddiant o ganlyniad i gyflawniadau’r Dysgwyr.

Rydym yn cael ein cydnabod yn barhaus am ragoriaeth mewn nifer o feysydd gan gynnwys; gwaith brics, gwaith saer a gwaith saer, plastro ac astudiaethau technegol a phroffesiynol.

Mae gennym gysylltiadau sefydledig â nifer o gyflogwyr ac mae llawer o’n Dysgwyr yn symud ymlaen i Brentisiaethau neu Addysg Uwch ar ôl cwblhau eu rhaglen astudio. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig (CBE).

  • Gofynion Mynediad

    Dim gofynion mynediad ffurfiol (cyfweliad).

  • Rhagolygon Gyrfa

    Diploma NVQ Lefel 2 mewn Peintio ac Addurno (gyda chyflogaeth mewn lleoliad gwaith) neu gallwch chi gamu ymlaen i Ddiploma Lefel 2 mewn Peintio ac Addurno a chyflogaeth berthnasol yn y diwydiant adeiladu.

  • Costau Ychwanegol

    Bydd angen ystod o Offer Amddiffynnol Personol a deunydd ysgrifennu arnoch cyn cychwyn ar y cwrs gan gynnwys: Boots Diogelwch, Gwydrau Diogelwch, Mwgwd Llwch, Cyfrifiannell, rheol Graddfa, Pinnau, pensiliau a phapur, ffeil bwa lifer A4.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd