Diploma Lefel 1 mewn Plastro (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs yn cynnwys sesiynau ymarferol, theori a sgiliau allweddol. Cynhelir y sesiynau ymarferol mewn gweithdai pwrpasol a chynhelir yr asesiadau gan aseswyr cymwys. Mae sesiynau theori yn darparu gwybodaeth a dealltwriaeth i gefnogi sesiynau ymarferol.

  • Gofynion Mynediad

    Dim gofynion mynediad ffurfiol (cyfweliad).

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn galluogi camu ymlaen i ddyfarniad Canolraddol Lefel 2 a’r posibilrwydd o Brentisiaeth Fodern.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Canolfan Adeiladwaith Abertawe

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd