Diploma Lefel 1 mewn Plastro (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Plastro Lefel 1 yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn sydd wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn gweithio yn y diwydiant adeiladu fel plastrwr. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig (CBE).

Mae’n cynnwys sesiynau sgiliau ymarferol, theori a allweddol. Cynhelir sesiynau ymarferol mewn gweithdai â chyfarpar llawn a chynhelir asesiad gan aseswyr cymwys. Mae sesiynau damcaniaethol yn darparu gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol i gefnogi sesiynau ymarferol. Mae adran blastro NPTC Group of Colleges ’wedi cael ei henwi fel y gorau yn y DU am yr ail flwyddyn yn olynol.

Mae’r Coleg newydd ennill tlws clodfawr John G. Robinson gan Feistr a Wardeiniaid Cwmni Addoli Plaisterers am fod yr adran blastro sy’n perfformio orau yn y DU.

Anogir pob dysgwr i gymryd rhan mewn Cystadlaethau Sgiliau fel ffordd o wella eu gallu ymarferol a datblygu sgiliau lefel uwch. Mae llawer o ddysgwyr yr Ysgol yn cynrychioli’r Coleg mewn Cystadlaethau Sgiliau ar lefel ranbarthol, Gymraeg a’r DU ac mae’r Ysgol yn mwynhau llawer o lwyddiant o ganlyniad i gyflawniadau’r Dysgwyr.

Rydym yn cael ein cydnabod yn barhaus am ragoriaeth mewn nifer o feysydd gan gynnwys; gwaith brics, gwaith saer a gwaith saer, plastro ac astudiaethau technegol a phroffesiynol.

Mae gennym gysylltiadau sefydledig â nifer o gyflogwyr ac mae llawer o’n Dysgwyr yn symud ymlaen i Brentisiaethau neu’n Uwch.

  • Gofynion Mynediad

    Dim gofynion mynediad ffurfiol (cyfweliad).

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn galluogi symud ymlaen i ddyfarniad Lefel 2 Canolradd a'r posibilrwydd o brentisiaeth fodern.

  • Costau Ychwanegol

    Bydd angen ystod o Offer Amddiffynnol Personol a deunydd ysgrifennu ar ddysgwyr cyn cychwyn ar y cwrs gan gynnwys: Boots Diogelwch, Gwydrau Diogelwch, Mwgwd Llwch, Cyfrifiannell, rheol Graddfa, Pinnau, pensiliau a phapur, ffeil bwa lifer A4.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Canolfan Adeiladwaith Abertawe

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd