Diploma Lefel 1 mewn Sgiliau Garddwriaethol Ymarferol (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

.Mae’r Diploma Lefel 1 mewn Sgiliau Garddwriaethol Ymarferol yn gwrs Addysg Bellach Llawn Amser a ddyluniwyd ar gyfer myfyrwyr sydd ag ychydig neu ddim profiad blaenorol o’r diwydiant garddwriaeth / garddio, ond a hoffai ddysgu sut i ddod yn arddwr / garddwriaethwr. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Arlwyo, Lletygarwch ac Amaeth (CHA).

Mae’n cyfuno gwaith dosbarth a gwaith ymarferol, gan edrych ar ystod eang o sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiant garddwriaeth / garddio.

  • Gofynion Mynediad

    Dim gofynion mynediad ffurfiol (cyfweliad). Croesawir ceisiadau gan fyfyrwyr aeddfed.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Dyma’r cwrs delfrydol i gamu ymlaen i un o’r llu o lwybrau gyrfaol ym maes garddwriaeth. Fel arall, gallai fod yn garreg gam i astudiaethau pellach.

  • Costau Ychwanegol

    Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

20/21 fees: POA

Polisi Ffioedd