Diploma Lefel 1 VTCT mewn Trin Gwallt (dros 19 oed) (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r rhaglen hon yn cynnwys sgiliau steilio gwallt, gosod gwallt a sychu â sychwr gwallt, lliwio, siampwio a chyflyru gwallt, iechyd a diogelwch sylfaenol mewn salonau, adwerthu, sgiliau derbynfa a gofal cwsmeriaid.

  • Gofynion Mynediad

    Cyfweliad cyn cofrestru. Mae'n rhaid bod dysgwyr yn 19 oed neu drosodd ac wedi ennill o leiaf 2 TGAU â graddau D neu uwch.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i barhau â'u hastudiaethau trwy gamu ymlaen at Lefel 2 mewn Trin Gwallt a/neu gyrsiau sgiliau uwch.

  • Asesiad

    Mae dulliau asesu'n cynnwys arsylwi ar waith ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, cwestiynau ar lafar a phrofion ysgrifenedig ar ddiwedd unedau. Bydd angen i ddysgwyr ddod â chleientiaid ar gyfer asesiadau. Hefyd, byddant yn cael gwaith cartref i'w gwblhau sy'n cynnwys llunio portffolio o dystiolaeth, cwblhau gweithlyfrau ac ymarfer sgiliau.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Hyd y cwrs

1 year