Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sydd am weithio neu sydd newydd ddechrau gweithio yn y gweithlu plant a phobl ifanc. Fe’i cynlluniwyd i helpu dysgwyr i ddatblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnynt wrth weithio o dan oruchwyliaeth gyda phlant a phobl ifanc o’u geni hyd nes y byddant yn 19 oed.