Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma Lefel 2 mewn Amaethyddiaeth yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn ffermio a dulliau amaethyddol.

Fel rheol, rydych chi’n mynychu’r coleg am dri diwrnod yr wythnos ac yn astudio pob agwedd ar amaethyddiaeth sylfaenol i gynnwys cynhyrchu da byw, cynnal a chadw ystadau cynhyrchu cnydau a chynnal a chadw a gweithrediadau tractor a pheiriannau. Treulir y diwrnodau sy’n weddill yn ennill profiad gwaith perthnasol mewn fferm addas.

Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Arlwyo, Lletygarwch ac Amaeth (CHA).