Diploma Lefel 2 mewn Amaethyddiaeth (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd disgwyl i fyfyrwyr fynychu’r Coleg am 3 diwrnod yr wythnos fel rhan o’r cwrs amser llawn hwn lle y byddwch yn astudio bob agwedd ar brosesau sylfaenol cynhyrchu da byw, cynhyrchu cnydau, rheoli safle a chynnal a chadw a gweithredu tractor a pheiriannau. Byddwch yn treulio gweddill yr wythnos wrth ennill profiad gwaith perthnasol gyda busnes ffermio addas. Bydd gennych hefyd gyfle drwy Gyswllt Ffermio i gyflawni tystysgrifau cymhwysedd mewn Trinydd Telesgopig, Plaleiddiaid, Llifiau Cadwyn, Golchi Defaid a defnyddio Moddion Milfeddygol.

  • Gofynion Mynediad

    Bagloriaeth Cymru Sylfaen - Llwyddiant/Llwyddiant* a detholiad priodol o gymwysterau TGAU, Graddau A*-E.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Gellid camu ymlaen i brentisiaeth Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth neu’r Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd