Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma Lefel 2 mewn Garddwriaeth Seiliedig ar Waith yn gwrs Addysg Bellach Llawn Amser sydd wedi’i gynllunio ar gyfer y rhai sydd â chyfle i weithio yn y diwydiant neu sydd â mynediad i waith/gwirfoddoli. Mae’n addas ar gyfer unrhyw un sy’n dymuno gyrfa fel garddwr / garddwriaethwr neu unrhyw un o’r disgyblaethau garddwriaethol ehangach niferus. Mae’n cyfuno darlithoedd theori gyda gwaith ymarferol ac yn sicrhau datblygiad ystod eang o sgiliau a gwybodaeth sydd eu hangen i gamu i yrfa werth chweil. Mae portffolio o dystiolaeth yn cael ei adeiladu gydag asesiadau o weithgareddau ymarferol i sicrhau eich bod yn gymwys ac yn hyderus i ddechrau cyflogaeth. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Arlwyo, Lletygarwch ac Amaethyddiaeth (CHA).