Diploma Lefel 2 mewn Gosod Brics (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y cwrs ymarferol hwn yn eich helpu i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth sy’n hollbwysig i gael swydd yn y diwydiant adeiladu. Byddwch yn astudio sgiliau crefft gosod brics ymarferol, gwybodaeth am y swydd a thechnegau uwch y grefft a fydd yn cynnwys waliau ceudod, bwâu, nifer o fondiau gwahanol gan gynnwys bond briciau tew, bondiau Seisnig a Ffleminaidd, paneli addurnol a gwaith blociau

  • Gofynion Mynediad

    Bagloriaeth Cymru Sylfaen - Llwyddiant/Llwyddiant* a detholiad priodol o gymwysterau TGAU, Graddau A*-E. Cymhwyster Lefel 1 mewn Gosod Brics.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Gellid ennill Diploma NVQ Lefel 2 mewn Galwedigaethau Trywel yn eich gweithle neu gallwch chi fynd ymlaen i ennill Diploma Lefel 3 mewn gosod brics a chael cyflogaeth berthnasol yn y diwydiant adeiladu.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Coleg Bannau Brycheiniog

Canolfan Adeiladwaith Abertawe

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd