Diploma Lefel 2 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer (Galwedigaethau Pren) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma/NVQ Lefel 2 mewn Gwaith Coed ar Safle yn gwrs rhan-amser sydd wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sy’n gweithio fel Saer Coed yn y diwydiant adeiladwaith.

Mae’r cwrs hwn yn eich galluogi i ddysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer swydd mewn Gwaith Saer ar Safle ac yn cwmpasu’r sgiliau canlynol: Gwneud ffitiad cyntaf lloriau a thoeon, gwneud ffitiad cyntaf fframiau, rhaniadau a grisiau, gwneud gwaith ail ffitiad, cynnal gwaith coed cynnal a chadw, sefydlu a gweithredu llif cylch.

  • Gofynion Mynediad

    Diploma Lefel 1 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mae'r cymhwyster hwn yn ddelfrydol i'r rheiny sy'n dymuno gweithio fel saer coed cymwysedig yn y diwydiant adeiladwaith.

  • Asesiad

    Asesiad ymarferol, arholiadau unedau, asesiad ar y safle.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Hyd y cwrs

1-2 Flwyddyn