Diploma Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Cwrs Addysg Bellach Llawn Amser yw Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau a ddyluniwyd ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn gyrfa yn y diwydiant Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Iechyd, Cymdeithasol a Gofal Plant (HSC).

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys ystod o unedau megis Datblygiad Dynol, Cyfathrebu, Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau, Anatomeg a Ffisioleg, Byw’n Iach, Cefnogi Hawliau Unigol a Gwerthoedd Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Byddwch hefyd yn ennill profiad ymarferol o gwblhau lleoliad gwaith 30 awr.

 • Gofynion Mynediad

  2 TGAU C neu uwch mewn pwnc academaidd. Bagloriaeth Gymreig TGAU cenedlaethol a phwnc penodol yn ôl y gofyn. Fe'ch gwahoddir i gyfweliad a rhaid ichi fod yn barod i ddangos eich ymrwymiad a'ch awydd i ddysgu.

  Gofynnwn hefyd am gyfeirnod cadarnhaol. Bydd angen i chi hefyd gynnal gwiriad DBS gwell i sicrhau eich addasrwydd i weithio gyda phobl mewn lleoliadau Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Pan fyddwch yn cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus efallai y byddwch yn dewis mynd yn uniongyrchol i gyflogaeth yn y diwydiant Iechyd a Gofal Cymdeithasol mewn rôl dan oruchwyliaeth.

  Fel arall, ar yr amod eich bod yn cwrdd â'r gofynion mynediad, fe allech chi symud ymlaen i gwrs arall fel Diploma Iechyd a Gofal Cymdeithasol L3 neu'r Diploma L2 neu L3 CACHE mewn Gofal, Dysgu a Datblygu Plant.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Coleg Afan

Coleg Bannau Brycheiniog

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd