Crynodeb o’r cwrs

Cwrs Addysg Bellach Llawn Amser yw Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau a ddyluniwyd ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn gyrfa yn y diwydiant Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Iechyd, Cymdeithasol a Gofal Plant (HSC).

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys ystod o unedau megis Datblygiad Dynol, Cyfathrebu, Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau, Anatomeg a Ffisioleg, Byw’n Iach, Cefnogi Hawliau Unigol a Gwerthoedd Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Byddwch hefyd yn ennill profiad ymarferol o gwblhau lleoliad gwaith 30 awr.