Diploma Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu ystod o unedau megis Datblygiad Dynol, Cyfathrebu, Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau, Anatomeg a Ffisioleg, Byw’n Iach, Cefnogi Hawliau’r Unigolyn a Gwerthoedd Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Byddwch hefyd yn cael profiad ymarferol wrth gyflawni lleoliad gwaith am 30 awr.

  • Gofynion Mynediad

    Gofynion Mynediad 2 TGAU Gradd C neu uwch gan gynnwys un pwnc academaidd.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Wrth gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, gallwch ddewis camu ymlaen yn syth i geisio cael cyflogaeth yn y diwydiant Iechyd a Gofal Cymdeithasol mewn swydd dan oruchwyliad. Fel arall, os ydych yn cwrdd â’r gofynion mynediad, gallech chi gamu ymlaen i gwrs arall megis Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Ddiploma CACHE Lefel2/Lefel 3 ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Afan

Coleg Y Drenewydd

Coleg Bannau Brycheiniog

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd