Diploma Lefel 2 mewn Peintio ac Addurno (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y cwrs peintio ac addurno hwn yn helpu i ddatblygu’r sgiliau a gafwyd eisoes ar lefel 1 ac yn eich paratoi chi ar gyfer swydd yn y diwydiant adeiladu. Bydd y cwrs yn rhoi sylw i sgiliau crefft ymarferol, gwybodaeth am y swydd a thechnegau uwch y grefft a fydd yn cynnwys: Gwaith paratoi a chynllunio gwaith, sgiliau peintio a phapur wal technegol.

  • Gofynion Mynediad

    Bagloriaeth Cymru Sylfaen - Llwyddiant/Llwyddiant* a detholiad priodol o gymwysterau TGAU, Graddau A*-E. Cymhwyster Lefel 1 mewn Peintio ac Addurno.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

1 year

Ffioedd

Polisi Ffioedd