Diploma Lefel 2 mewn Plastro (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y cwrs plastro hwn yn adeiladu ar y sgiliau plastro a ddysgwyd ar lefel 1 gan eich ymbaratoi ar gyfer swydd yn y diwydiant adeiladu. Bydd y cwrs yn cwmpasu sgiliau crefft ymarferol, gwybodaeth swydd-penodol a thechnegau uwch a fydd yn cynnwys gorffeniadau rendro allanol, panelu sych, lefelu lloriau a phlastro ffeibrog.

  • Gofynion Mynediad

    Bagloriaeth Cymru Sylfaen - Llwyddiant/Llwyddiant* a detholiad priodol o gymwysterau TGAU, Graddau A*-E. Cymhwyster Lefel 1 mewn Plastro.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Gall cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus arwain at y Diploma Lefel 3. Gall y cymhwyster hwn arwain at NVQ 3 os caiff ei ategu gan dystiolaeth seiliedig ar waith.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Canolfan Adeiladwaith Abertawe

Hyd y cwrs

1 year

Ffioedd

Polisi Ffioedd