Diploma Lefel 2 mewn Sgiliau Garddwriaethol Ymarferol (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma Lefel 2 mewn Sgiliau Garddwriaethol Ymarferol yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn wedi’i gynllunio ar gyfer y rhai sydd â rhywfaint o brofiad blaenorol o arddwriaeth / garddio. Mae’n addas i unrhyw un sy’n dymuno gweithio fel garddwr / garddwriaethwr. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Arlwyo, Lletygarwch ac Amaeth (CHA).

Mae’n cyfuno darlithoedd â gwaith ymarferol. Mae’r cwrs yn darparu sylfaen yn yr ystod eang o sgiliau a gwybodaeth sydd eu hangen i ddilyn gyrfa mewn garddwriaeth / garddio.

  • Gofynion Mynediad

    Cymhwyster Lefel 1 mewn garddwriaeth. Croesawir ceisiadau gan fyfyrwyr aeddfed.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Cyflogaeth/Hunangyflogaeth mewn amrywiaeth o lwybrau gyrfaol ym maes garddwriaeth/tirlunio gan gynnwys dylunio gerddi, cynnal a chadw tirlun, gweithio mewn planhigfa a’r sector manwerthu.

  • Costau Ychwanegol

    Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Coleg Y Drenewydd

Coleg Bannau Brycheiniog

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd