Diploma Lefel 2 mewn Sgiliau Garddwriaethol Ymarferol (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer y rheiny sy’n meddu ar brofiad blaenorol yn y diwydiant garddwriaethol. Mae’r cwrs yn cyfuno gwaith dosbarth â gwaith ymarferol. Mae’r cwrs yn cwmpasu amrywiaeth eang o’r sgiliau a’r wybodaeth hanfodol sy’n angenrheidiol i ddilyn gyrfa yn y diwydiant garddwriaethol.

  • Gofynion Mynediad

    Cymhwyster Lefel 1 mewn garddwriaeth. Croesawir ceisiadau gan fyfyrwyr aeddfed.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Cyflogaeth/Hunangyflogaeth mewn amrywiaeth o lwybrau gyrfaol ym maes garddwriaeth/tirlunio gan gynnwys dylunio gerddi, cynnal a chadw tirlun, gweithio mewn planhigfa a’r sector manwerthu.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Coleg Y Drenewydd

Coleg Bannau Brycheiniog

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd