Crynodeb o’r cwrs

Dyluniwyd y Diploma Lefel 2 mewn Peintio ac Addurno i ddatblygu’r sgiliau paentio ac addurno a enillwyd eisoes ar Lefel 1 a bydd yn eich paratoi ar gyfer swydd yn y diwydiant adeiladu.