Diploma Lefel 2 VRQ mewn Coginio a Gwasanaeth Bwyd Proffesiynol (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cymhwyster ymarferol hwn yn galluogi ymgeiswyr i ddatblygu’r sgiliau a gafwyd ar Lefel 1. Mae’r cwrs hwn yn seiliedig ar asesiadau yn y gegin a’r bwyty. Byddwch chi’n rhedeg bwyty hyfforddi Blasus neu Themâu hefyd.

  • Gofynion Mynediad

    Diploma VRQ Lefel 1 mewn Coginio Proffesiynol a Gweini Bwyd a detholiad priodol o gymwysterau TGAU, Graddau A*- E neu brofiad perthnasol.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd y cymhwyster hwn yn eich galluogi i gael cyflogaeth yn y diwydiannau arlwyo a lletygarwch; Gall ymgeiswyr â phroffil teilyngdod ystyried camu ymlaen i gymhwyster Lefel 3, os ydynt yn cael eu cyflogi yn y diwydiant.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd