Crynodeb o’r cwrs

Mae Diploma Lefel 2 VTCT mewn Astudiaethau Therapi Harddwch yn gymhwyster amser llawn galwedigaethol sydd wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn Therapi Harddwch. Mae’r cwrs hwn yn cynnwys yr holl elfennau gofynnol i weithio’n effeithiol fel therapydd gan gynnwys, unedau gorfodol sy’n cwmpasu’r canlynol: gofal croen wyneb, cwyro, triniaethau llygadlys ac ael, trin dwylo, trin traed, gofal cleientiaid ac iechyd a diogelwch.