Diploma Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae cyrsiau AAT (Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu) a gynigir yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ennill profiad ac i symud ymlaen yn eu gyrfaoedd cyfrifyddu. Mae cyrsiau’n cynnwys tair lefel.

Mae pob lefel yn cynrychioli cymhwyster ynddo’i hun. Mae myfyrwyr yn derbyn tystysgrif ar gyfer pob lefel a gyflawnir. Mae angen cofrestru gydag AAT a thelir cost hyn yn uniongyrchol i’r corff proffesiynol.

Ymhlith yr unedau mae Cadw Llyfrau Uwch, Paratoi Cyfrifon Terfynol, Cyfrifeg Rheoli, Treth Anuniongyrchol, Moeseg i Gyfrifwyr, Taenlenni ar gyfer Cyfrifeg ac asesiad Synoptig Uwch a fydd yn darparu dealltwriaeth dda i’r gweithiwr cyfrifyddu newydd neu’r rhai sy’n dymuno mynd i mewn i’r amgylchedd cyfrifyddu.

 • Gofynion Mynediad

  Mae angen gwybodaeth flaenorol am Lefel 2 neu brofiad / cymwysterau perthnasol i fynd i'r lefel astudio hon.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae'r cymwysterau hyn wedi'u bwriadu ar gyfer dysgwyr dros 16 oed mewn ystod eang o leoliadau ond yn bennaf yn gweithio mewn lleoliad cyfrifyddu neu ariannol. Dilyniant i Ddiploma Lefel 4 AAT mewn Cyfrifeg.

 • Modiwlau’r cwrs

  Wedi'i gyflwyno trwy gydol y flwyddyn academaidd am 1 diwrnod yr wythnos.

  Mae'r cwrs hwn yn rhedeg:
  Coleg Castell-nedd - Dydd Llun rhwng 9:00 am a 17:00 pm
  Coleg Y Drenewydd - Dydd Mawrth rhwng 10:00 am a 16:00 pm

 • Asesiad

  Arholiadau ar-lein wedi'u gosod yn allanol ynghyd ag arholiad synoptig sy'n cynnwys pob maes astudio.

 • Costau Ychwanegol

  Ffioedd arholi, ffioedd cwrs a ffioedd aelodaeth broffesiynol er y gallai rhywfaint o gymorth ariannol fod ar gael.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd