Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma Lefel 3 C&G 2365 mewn Gosodiadau Trydanol (Adeiladau a Strwythurau) yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb yn y diwydiant Peirianneg Adeiladu. Mae hwn wedi’i leoli yn adran y Gwasanaethau Peirianneg Adeiladu (BES).

Mae trydanwyr cymwys yn ennill cyflogau rhwng £ 16,000 a £ 38,000 y flwyddyn, a bydd y rhaglen hon yn rhoi’r sgiliau a’r cymwysterau ymarferol angenrheidiol a dymunol i chi i’ch galluogi i gael gwaith mewn gosodiad trydanol.yn y diwydiant Peirianneg Adeiladu.

Mae’r cwrs Lefel 3 hwn bellach wedi’i alinio’n agos â’r cymhwyster Prentisiaeth Electrotechnegol.