Diploma Lefel 3 FfCCh, Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Cymru a Gogledd Iwerddon) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sy’n gweithio dan oruchwyliaeth eraill mewn ysgol, cylch meithrin neu grŵp cyn-ysgol, meithrinfa neu leoliad tebyg.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr ar Lefel 2 fod yn gweithio’n rhan amser (yn gyflogedig neu’n wirfoddol) ond mae gweithio o leiaf un diwrnod yr wythnos neu nifer cyfwerth o oriau (6 awr) mewn lleoliad gwaith addas yn hanfodol. Mae angen i ymgeiswyr ddod o hyd i waith mewn lleoliad addas cyn cofrestru.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

2 Fl

Ffioedd

Bl1 - £846 / Bl2 - £700

Dyddiau/Amseroedd

I’w Gyh