Diploma Lefel 3 mewn Cynnal a Chadw Adeiladau (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma/NVQ Lefel 3 mewn Cynnal a Chadw Adeiladau yn gwrs rhan-amser sydd wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sy’n gweithio ar gynnal ac adnewyddu adeiladau yn y diwydiant adeiladu.

Mae’r cwrs hwn yn rhoi’r cyfle i chi ddatblygu lefel uwch o sgiliau mewn nifer o wahanol feysydd crefft gan gynnwys gwaith brics, gwaith saer, plastro, peintio a phlymio.

  • Gofynion Mynediad

    Diploma/NVQ Lefel 2 mewn Cynnal a Chadw Adeiladau

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mae'r cymhwyster hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n ystyried gweithio fel gweithredwr cynnal a chadw adeiladau uwch yn y diwydiant adeiladwaith.

  • Asesiad

    Asesiad ymarferol, arholiadau unedau, asesu ar y safle.

Dull Astudio

Rhan-Amser