Diploma Lefel 3 mewn Defnyddio a Chynnal a Chadw Nwy (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r rhaglen astudio hon yn datblygu’r sgiliau crefft a gwybodaeth sylfaenol hanfodol ar gyfer unigolion sydd wedi’u cyflogi yn y sector peirianneg nwy.

Mae’r sgiliau a phynciau yr ymdrinnir â hwy yn cynnwys: gosod, comisiynu, dad-gomisiynu a chynnal a chadw cyfarpar a systemau nwy.

Mae ymgymryd â’r asesiadau Diogelwch Nwy a chyflwyno tystiolaeth a gynhyrchir ar y safle’n hanfodol ar gyfer cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Canolfan Adeiladwaith Abertawe - 01639 648120

Hyd y cwrs

3 Bl

Ffioedd

Yr1 - £698 / Yr2 - £1,638 / Yr3 - £698

Dyddiau/Amseroedd

9yb – 5yh