Diploma Lefel 3 mewn Garddwriaeth Seiliedig-ar-Waith (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cynnig cyfle i gamu ymlaen i astudiaethau pellach ym meysydd sy’n gysylltiedig â gwyddor arddwriaethol ac agweddau ehangach ar arddwriaeth fel y disgwylir ar y lefel hon. Mae lleoliad profiad gwaith undydd yn rhan orfodol o’r cwrs hwn.

  • Gofynion Mynediad

    Cymhwyster Lefel 2 mewn garddwriaeth neu brofiad addas neu Fagloriaeth Genedlaethol Cymru gyda chymwysterau TGAU priodol. Croesawir ceisiadau gan fyfyrwyr aeddfed.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mae’r cwrs yn darparu addysg a hyfforddiant i’r rhai sydd am weithio ym meysydd megis gweithio mewn planhigfa, dylunio gerddi, amlhau planhigion, tyfu planhigion, gofal tir, tirlunio, gwyddor organig ac addysg.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Bannau Brycheiniog

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd