Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma Lefel 3 mewn Garddwriaeth Seiliedig ar Waith yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn sydd wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn astudio ymhellach ym meysydd garddwriaeth / gwyddoniaeth garddio.

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer y rhai sy’n dymuno dilyn gyrfa fel garddwr / garddwriaethwr. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Arlwyo, Lletygarwch ac Amaeth (CHA).

Mae profiad gwaith undydd yn agwedd orfodol ar y cwrs hwn.