Diploma Lefel 3 mewn Garddwriaeth Seiliedig-ar-Waith (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma Lefel 3 mewn Garddwriaeth Seiliedig ar Waith yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn sydd wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn astudio ymhellach ym meysydd garddwriaeth / gwyddoniaeth garddio.

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer y rhai sy’n dymuno dilyn gyrfa fel garddwr / garddwriaethwr. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Arlwyo, Lletygarwch ac Amaeth (CHA).

Mae profiad gwaith undydd yn agwedd orfodol ar y cwrs hwn.

  • Gofynion Mynediad

    Cymhwyster Lefel 2 mewn garddwriaeth neu brofiad addas neu Fagloriaeth Genedlaethol Cymru gyda chymwysterau TGAU priodol. Croesawir ceisiadau gan fyfyrwyr aeddfed.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mae’r cwrs yn darparu addysg a hyfforddiant i’r rhai sydd am weithio ym meysydd megis gweithio mewn planhigfa, dylunio gerddi, amlhau planhigion, tyfu planhigion, gofal tir, tirlunio, gwyddor organig ac addysg.

  • Costau Ychwanegol

    Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Bannau Brycheiniog

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd