Diploma Lefel 3 mewn Plymio a Gwresogi (Llwybr Technoleg Nwy neu Amgylcheddol) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r rhaglenni hyn yn datblygu’r sgiliau crefft a gwybodaeth sylfaenol hanfodol ar gyfer crefft y plwmwr neu’r beirianneg gwresogi ac awyru.

Mae’r sgiliau a phynciau yr ymdrinnir â hwy yn cynnwys: dylunio systemau i ddiwallu anghenion cwsmeriaid; pennu a chytuno ar raglenni ar gyfer rhoi systemau ar waith; gosod a phrofi cydrannau; comisiynu a dad-gomisiynu systemau; Iechyd a Diogelwch; cynnal perthnasoedd gwaith effeithiol; cyfrannu at ddatblygu ansawdd; a gwella’r cynnyrch a’r dyluniad.

Mae tystiolaeth a gynhyrchir ar y safle’n hanfodol ar gyfer cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus.

Er mwyn cael y NVQ Lefel 3 llawn, mae’n rhaid i fyfyrwyr ymgymryd â’r asesiad Diogelwch Nwy Domestig ACS CCN1 am gost ychwanegol hefyd.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Canolfan Adeiladwaith Abertawe - 01639 648120

Hyd y cwrs

2 Flynedd

Ffioedd

Y1 - £1,063

Y2 - £856

Dyddiau/Amseroedd

Maw 9yb-6.30yh